Pilotaż programowania

Drukuj

PODSUMOWANIE PROJEKTU

„Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej

w oparciu o innowacje pedagogiczne

 oraz programy autorskie w szkołach”

 w Publicznym Gimnazjum w Lubichowie

 

Nasi uczniowie od kilku lat biorą udział w projektach dotyczących programowania. Były to:

  1. Programowanie na start - 2013/2014
  2. Akademia Programowania - 2014/2015
  3. Ogólnopolska Akademia Programowania - 2015/2016
  4. „Wolontariat ponad barierami. Działam dla dobra innych i własnego rozwoju.” - 2016/2017

Dodatkowo grupa 28 uczniów uczestniczyła w roku szkolnym 2016/2017 w kursie ECDL – BASIC zakończonym egzaminami zewnętrznymi.

       

       

 

Pilotażowe wdrożenie programowania to następna okazja do rozwijania się w kierunku programowania .

Program został zrealizowany w formie zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 70 godzin lekcyjnych dla uczniów gimnazjum w terminie: wrzesień 2016 do czerwca 2017.

Realizowane były cele kształcenia

 

1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży związanych z programowaniem .

2. Rozwijania uzdolnień w dziedzinie algorytmiki.

3. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem   komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego

4.Kształtowanie  współdziałania w zespole, samooceny i dostrzegania potrzeby samokształcenia.

5. Rozbudzenie zainteresowań algorytmiką i programowaniem.

Cele szczegółowe to:

 Uczeń potrafi:

1.Wymienić  pojęcia związane z algorytmiką /poprawność algorytmu, optymalizacja, złożoność pamięciowa i obliczeniowa/.
2.Właściwie formułować problemy algorytmiczne.
3.Zapisać algorytm i zweryfikować jego poprawność.
4.Określić podstawowe zasady pisania programów /przejrzystość kodu, stosowanie komentarzy/.
5.Nazwać podstawy pisania  kodu źródłowego programu /biblioteki, typy danych, funkcje, instrukcje/.
6.Umieć dokonać optymalizacji swoich kodów.

 

Treści programu nauczania programowania

1.Podstawy języka C++:
2.Historia języka C++
3.Używanie pamięci
4.Skracanie zapisów
5.Instrukcje sterujące
6.Funkcje
7.Tablice
8.Zawody i konkursy

Zastosowane metody nauczania

1. Zajęcia teoretyczne połączone z pokazem, prezentacją

     lub ćwiczeniami.

2. Ćwiczenia uczniów indywidualne lub grupowe.

3. Uczniowie sprawdzali się na portalu SPOJ.

4. Przeprowadzane ćwiczenia były poprzedzane przykładami realizowanymi

    przez nauczyciela, stopniowo przechodząc do pracy samodzielnej lub grupowej.

5. Skala trudności zagadnień realizowanych na zajęciach była dostosowana do    możliwości percepcyjnych uczniów

6. Zawody programistyczne (indywidualne i grupowe) były przeprowadzane w

systemie współzawodnictwa wewnątrzszkolnego i zawodów SPOJ.

Zasady nauczania

W toku zajęć były uwzględnione potrzeby i oczekiwania uczniów - podmiotu

kształcenia.

Nauczanie przebiegało zgodnie z następującymi zasadami:

1.Przystępności - przekazywanie wiadomości zrozumiale dla ucznia,
2.Poglądowości - przekaz werbalny poparty odpowiednia prezentacja,stopniowania trudności
3.Świadome przejście od zadań prostych do zadań   złożonych,
4.Związku teorii z praktyką.

Postępy w nauce były kontrolowane w następujący sposób:

1.Bieżąca kontrola pracy na zajęciach
2.Zawody indywidualne
3.Zawody drużynowe
4.Konkursy zewnętrzne

Treści kształcenia

Treści kształcenia koła informatycznego były podzielone na tematy, które w razie potrzeby były poszerzane stosownie do warunków i wykorzystania gromadzonej wiedzy do rozwijania kompetencji w zakresie:

1.Świadomego wyboru i zastosowania w praktyce komputera osobistego,
2.Rozwiązywania problemów związanych z algorytmami i programowaniem
3.Korzystania ze zródeł informacji dostępnych za pomocą komputera,
4.Samodzielne pogłębianie wiedzy informatycznej

 

 

Wnioski z całorocznej pracy:

1.Programowanie powinno być oddzielnym przedmiotem dla wszystkich uczniów
2.W założeniu w ramach pilotażu miał być tylko język C++,ale przy okazji uczniowie poznali SCRATCH-a, oraz dołączyli do    światowej społeczności programistów w ramach GODZINY KODOWANIA DLA KAŻDEGO UCZNIA
3.Bardzo dobrze sprawdziła się praca w parach i grupach
4.Wprowadzenie współzawodnictwa /KAHOOT/ wprowadzało bardzo dobrą i przyjazną atmosferę na zajęciach
5.Przy okazji programowania uczniowie zgłaszali różne problemy związane z informatyką /np. konfigurowanie systemów,    praktyczne zastosowanie posiadanej wiedzy, obróbka filmów i zdjęć/.

Wniosek prowadzącego zajęcia:

Jak może w XXI wieku NIE BYĆ oddzielnych zajęć z programowania dla wszystkich uczniów począwszy od klasy pierwszej!!