Podręczniki

Drukuj

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH

W PUBLICZNYM  GIMNAZJUM W LUBICHOWIE

W  ROKU  SZKOLNYM 

2018/2019

 

 

KLASA III ( bezpłatne podręczniki otrzymane w szkole)

 

 

 

L.p.  

 

Przedmiot  Wydawnictwo Autor i tytuł
1 Język polski GWO

"Miedzy nam3"podręcznik

do języka polskiego

2 Język niemiecki  PWN

„Kompass Neu 3“ Nowa edycja –

podręcznik do języka niemieckiego

„Kompass Neu3“ Nowa edycja–

ćwiczenia do języka niemieckiego

3 Historia NOWA ERA

„Śladami przeszłości”- podręcznik dla kl.3 

S. Roszak

4 W.O.S NOWA ERA

„Dziś i jutro cz.II” 

I.Janicka, A.Kucia, T. Maćkowski

5 Geografia NOWA ERA „Planeta Nowa 3” – podręcznik do geografii  
„Planeta Nowa3” – ćwiczenia do geografii
6 Biologia NOWA ERA „Puls życia 3 „ –podręcznik do biologii
„Puls życia 3” – ćwiczenia    
7 Chemia NOWA ERA

„Chemia dla Gimnazjum cz 3" –

podręcznik do chemii

8 Matematyka GWO

„Matematyka z plusem 3”  -

podręcznik do matematyki

9 Fizyka NOWA ERA „To jest fizyka 4”   
10 Zaj.artystyczne OPERON „Gra muzyka” - podręcznik do muzyki   
11 Religia WAM Odsłonić twarz Chrystusa
 „Chodżmy razem” Ks. Z.Marek
12 Język angielski MACMILIAN Repetytorium Gimnazjalisty
13

Edukacja dla

bezppieczeństwa

NOWA ERA

"Żyję i działam bezpiecznie"

Podręcznik z ćwiczeniami dla klas I-III

G.Zając