Psycholog szkolny

Drukuj

Plan pracy psychologa szkolnego na rok szkolny 2016/2017
Głównym celem pracy psychologa w szkole są działania na rzecz prawidłowego rozwoju psychicznego dzieci przy współpracy z pedagogiem, wychowawcami i instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom oraz tworzenie klimatu do prawidłowego rozwoju osobowości uczniów. Podstawowe zadania obejmują:


1.    Prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
2.    Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
3.    Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom.
4.    Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
5.    Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych w działaniach wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
6.    Oddziaływania terapeutyczne wobec uczniów z zaburzeniami emocjonalno - motywacyjnymi.
7.    Kształtowanie u uczniów pozytywnego obrazu własnej osoby i prawidłowego funkcjonowania społecznego.
8.    Wdrażanie działań w oparciu o szkolny program profilaktyki i bezpieczeństwa.
9.    Badanie i ocena środowiska rodzinnego ucznia, sprawdzenie warunków do nauki i wypoczynku
10.    Opieka nad Szkolnymi Zespołami Mediacyjnymi.

Godziny pracy:
Poniedziałek: 09:00-10:00,10:45-11:45
Wtorek: 11:00-13:00
Środa: 09:00-10:00
Czwartek: 9:00-11:00, 12:00-13:00, 13:40-14:40
Piątek: 10:00-11:00

Tuesday the 17th. Design by QualityJoomlaTemplates. Custom text here