Raport ewaaluacji

Drukuj

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZEJ

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM.KS.KARD.ST.WYSZYŃSKIEGO

W LUBICHOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016


Lubichowo, 30 sierpnia 2016 r.

Wizytówka szkoły- obecny rok szkolny 2016/2017

 W roku szkolnym 2016/2017 do Gimnazjum będzie uczęszczało 226 uczniów, 93 dziewczęta (41%) i 133 chłopców (59%),  w poszczególnych poziomach trzyciągowych  następujące liczby :
klasa I – 76
klasa II – 85
klasa III – 64
oraz w oddziale dodatkowym jeden uczeń.
Łącznie wg klas, średnio po 25 uczniów na oddział w klasach pierwszych i trzecich oraz 28 w klasach drugich. Gimnazjum pełni rolę placówki międzyszkolnej, zatrudnia 26 nauczycieli – 15 dyplomowanych, 6 mianowanych, 4 kontraktowych 1 stażysta, 23 w pełnym wymiarze , 3 w niepełnym (1 osoba przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia). Placówka przygotowuje posiłki dla trzech szkół i udostępnia bazę sportową dla dwóch szkół, w czasie popołudniowym dla mieszkańców gminy. Dlatego w gimnazjum pracuje 18 pracowników administracji i obsługi ( w tym 4 osoby w niepełnym wymiarze).  


Dowożenie uczniów do szkół i dożywianie

1.    Dowozy gimnazjum – 125  uczniów 56 % szkoły.
2.    Dożywianie:
1)    Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 55 uczniów  24 % szkoły,
2)    herbata i kakao średnio 25 osób w ciągu roku szkolnego,
3)    inne: pomoc żywnościowa w ramach działalności Stowarzyszenia Obywatelskiego „Lubichowiak”.

Wykonane inwestycje i remonty

W szkole prowadzone są niezbędne remonty bieżące i średnie oraz   
konserwacje:
1.    Zamontowano (zgodnie z planem) bramę wjazdową od strony  III segmentu budynku i ogrodzenie zabezpieczające (od strony szkoły podstawowej) w celu udostępnienia przejścia  dla mieszkańców od ulicy Dworcowej.  Dodatkowo wyremontowano skorodowane kanały wentylacyjne od klap oddymiania .
2.    Wymieniony został skrajny pas spękanej papy termozgrzewalnej na dachu sali gimnastycznej.
3.    Dokonana została konserwacja i wymiana filtrów w sekcjach nagrzewnic i nawiewu sali gimnastycznej.
4.    W całym budynku  odnowiono wszystkie sale lekcyjne,  klatki schodowe i łazienki.
5.    Uzupełniono ubytki tynku i wymalowano szatnie w II segmencie.
6.    Usunięto spękania sufitów w 4 salach lekcyjnych, uzupełniając specjalną masą plastyczną.
7.    Są prowadzone przygotowania do wykonania nowej opaski wokół fundamentów sali gimnastycznej i przełożenia kostki brukowej. Zacieki w czasie nawalnego deszczu powodują zagrzybienie i korozję ścian pomieszczeń w piwnicy (pomoc pracownika wykonawczego Urzędu Gminy). Dokonano konserwacji stropu pod podłogą sali gimnastycznej z montażem odpowiedniego wentylatora wysuszającego.
8.    Wykonano remont krzeseł w 3 salach lekcyjnych.
9.    Dokonano badania sprawności instalacji : elektrycznej, odgromowej i wentylacyjnej w gimnazjum oraz zabezpieczeń automatyki p/poż w części sportowej. Nastąpi uzupełnienie instalacji elektrycznej w świetlicy szkolnej i remont kuchni elektrycznej.
10.    Wymienione zostały  blaty ławek w 3 salach z pomalowaniem stelaży
11.     Zakupiono laptop do sali nr 5 i ćwiczebny defibrylator do przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.
12.     Zakupiono i zamontowano źródełko  wody mineralnej  dla uczniów.
13.    Zgodnie z założeniami planu gminy odwodnienia boisk sportowych nastąpi wykonanie  odpływu  wody deszczowej z bloku sportowego budynku.
14.    Zniesiono przywozy i odwozy z ul. ks. Lorenza. Przystanek został przeniesiony na plac manewrowy  przy PSP Lubichowo.
15.    Otwarto gabinet stomatologii szkolnej.
16.    Od 01 września 2016 r. został zatrudniony psycholog szkolny dla Gimnazjum i  PSP Lubichowo, proporcjonalnie od potrzeb wychowawczych szkoły.
17.    Od  05 września 2016 r.  rozpoczęliśmy wydawanie posiłków.
    W szkole jest prowadzony program Multisportu dla uczniów szkół podstawowych z gminy Lubichowo, Zapasy Sportem Wszystkich Dzieci  oraz Sportowej Energii dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum.
Główne środki na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych przewidziano w projektach unijnych dla oświaty gminy Lubichowo (e-obywatel i Edukacja Poddziałanie 3.2.1).

Doposażenie placówki oświatowej w sprzęt i wyposażenie w pomoce dydaktyczne (najważniejsze)

I. Pomoce dydaktyczne

Pozyskano 3 tablice interaktywne – 13 000 zł
Pozyskano 2 laptopy   - 4500   zł

II. Sprzęt

1. Wymieniono blaty ławek w 5-ciu salach z pomalowaniem stelaży i zakupiono nowe krzesła do dwóch sal.

Ważniejsze osiągnięcia szkoły w roku szkolnym 2015-2016 realizowane projekty edukacyjne; wykorzystanie środków z EFS; laureaci konkursów i olimpiad; osiągnięcia sportowe i kulturalne.


I . Projekty edukacyjne z wykorzystaniem środków z EFS:
1.    Certyfikat dla Publicznego Gimnazjum udziału w projekcie: ”Szkoła Współpracy, Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym szkoły"

II. Osiągnięcia w nauce i kulturze, inne konkursy

Konkursy przedmiotowe
1.    Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” – wyróżnienie Kategoria Kadet (klasy I ) – Dominika Piotrowska ,Kategoria Kadet (klasy II ) – Damian Brylowski ,Kategoria junior (klasy III ) – Aleksandra Falińska
Konkurs informatyczny w ramach programu „Akademia Programowania w języku C++” -  I m - Zosia Piesik, Daria Różyńska, Martyna Wasielewska ,  II m Adam Szweda, Mateusz Adamowski, Maciej Adamowski,
Osiągnięcia artystyczne

1.    VIII Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego - Klaudia Rzóska I m.
2.    XXXIV Konkurs „ Recytujemy Prozę i Poezję Kociewską - Klaudia Rzóska I m.
3.    Kociewski Ogólnopolski konkurs Kolęd i Pastorałek - I miejsce w kategorii Zespołu – Solista: Klaudia Rzóska –IIIc, Magdalena Buniek- Ib, Monika Fryska-Ib.
4.    Konkurs „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych”- I m Magdalena Sobiło, II m Michna Mateusz, III m Górska Wiktoria- Im - Paulina Kaczmarek i Sara Golimowska, II m – Patrycja  Niesiołowska, III m – Jakub Schwoch, Sara Jabłońska
Osiągnięcia sportowe

UKS „Olimpik” Lubichowo
1.    Turniej Zapaśniczy Młodzików w Zapasach Dzieci, w Stylu Klasycznym oraz Zapasach kobiet w Lubichowie -  III miejsce drużynowo, Patrycja Trambecka w wadze 52 kg II miejsce.
2.    Otwarte Mistrzostwa Miasta Bydgoszcz w Zapasach Stylu Wolnego oraz Zapasach Kobiet Młodzików, Młodziczek. Szymon Schilling II m, Dawid Przewoźny III m, Miłosz Gort II m, Marcin Gort I m, Patrycja Trambecka I m.
3.    Turniej Zapaśniczy w Stylu Klasycznym Młodzików oraz Zapasach Dzieci o Puchar Burmistrza Swarzędza - Kacper Szyca 85 kg I m, Paweł Landowski 40 kg I m, Dawid Przewoźny 42 kg II m , Mateusz Mania 100 kg II m, Kacper Szyca 38 II m, Alan Najdowski 66 kg II m.
4.    Mistrzostwa Wybrzeża w Zapasach Stylu Klasycznego Młodzików w Kartuzach . Nasza drużyna na siedmiu startujących zdobyła 5 medali: Patrycja Trambecka 2 miejsce, Natalia Krzysztoń 3 miejsce, Julia Landowska 2 miejsce, Marcin Gort 1 miejsce, Tomek Przewoźny 2 miejsce.
5.    Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy w Stylu Klasycznym Młodzików oraz Młodziczek w Stylu Wolnym w Miastku -  Kacper Szyca 58 kg I m, Szymon Schilling II m, Dawid Przewoźny II m, Marcin II m, Kartek Segar III m, Tomek Przewoźny III m.
6.    Wojewódzkie Igrzyska Szkół Podstawowych w Zapasach Stylu Klasycznego Zapasach Dzieci oraz Zapasach Kobiet. Turniej o Puchar Starosty Powiatu Starogardzkiego. Patrycja Trembecka 52 I m, Błażej Szyca 38 kg II m, Kacper Szyca 85 kg II m.
7.    Turniej Zapaśniczy w Stylu Wolnym oraz Zapasach Kobiet Młodzików i Mini Zapasy w Koronowie – Maciej Pawłowski I m, Marcin Gort I m, Tomek Przewzony I m, Szymon Schilling II m, Miłosz Gort III m, Patrycja Trambecka I m, Dawid Przewozny III m,
8.    Turniej Zapaśniczy Młodzików i Młodziczek w Stylu Wolnym oraz w Zapasach Dzieci w Świeciu – I miejsce Patrycja Trambecka, Kuba Nowakowski III m, Błażej Szyca I m, Dawid Przewozny II m, Tytus Katkowski III m, Filip Golimowski II m, Kacper Szyca I m, Kajtek Segar III m, Tomasz Przewozy I m,  Adam Ostrowski III m, Konrad Ostrowski I m,
9.    Międzywojewódzki Turniej Zapaśniczy w Zapasach Stylu Wolnego Młodzików oraz Zapasach Dzieci w Karlinie –  II miejsce Patrycja Trambecka, Miłosz Gort III m, Dawid Przewozny III m, Schilling II m,
10.    Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy w Stylu Klasycznym oraz Zapasach Dzieci w Torgelow ( Niemcy) – VI miejsce drużynowo. Kacper Szyca II m, Maciej Pawłowski III m, Dawid Przwozny III m, Szymon Schilling I m, Tomasz Przewozny II m, Marcin Gort I m, Filip Golimowski II m, Tytus Katkowski V m,
11.    Festiwal Zapaśniczy Młodzików i Młodziczek w Stylu Klasycznym w Pelplinie. Patrycja Trambecka I miejsce , Szymon Schilling III miejsce, Marcin Gort II miejsce oraz Miłosz Gort II miejsc.
12.    Magda Głodek wychowanka UKS „Olimpik” Lubichowo powołana do Kadry Polski Juniorek Młodszych w Zapasach Kobiet, srebrna medalistka Mistrzostw Polski, srebrna medalistka Pucharu Polski, Mistrzyni Polski Zrzeszenia LZS, V miejsce na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski, Srebrny medal na Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym w Lwowie – Ukraina, zakwalifikowana do  w Mistrzostw Europy w Zapasach Kobiet w Szwecji .

Piłka siatkowa
1.    Mistrzostwa Rejonu w Piłce Siatkowej Chłopców w Lubichowie
 I miejsce ,
2.    Mistrzostwa Rejonu w Piłce Siatkowej Dziewcząt w Lubichowie
 I miejsce ,
3.    Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców w Lubichowie
 II miejsce ,
4.    Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt w Lubichowie
 III miejsce ,
5.    Mistrzostwa Powiatu w Plażowej Piłce Siatkowej Chłopców w Starogardzie Gdańskim I miejsce ,
6.    Finał Wojewódzki w Plażowej Piłce Siatkowej Chłopców w Tczewie
V miejsce.
Piłka nożna
1.    Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt Coca Cola Cup I etap w Liniewie
 I miejsce .
2.    Turniej Piłki Nożnej Chłopców Coca Cola Cup I etap w Liniewie
III miejsce .
3.    Mistrzostwa Rejonu w Piłce Nożnej Chłopców w Kaliskach
      I miejsce.
4.    Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt Coca Cola Cup II etap w Trąbkach Wielkich  miejsce .
5.    Mistrzostwa Rejonu w Piłce Nożnej Dziewcząt w Kaliskach
I miejsce.
6.    Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Chłopców w Lubichowie
 I miejsce.
7.    Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Dziewcząt w Pinczynie
III miejsce.
8.    Półfinał Województwa Pomorskiego w Piłce Nożnej Chłopców w Pruszczu Gdańskim II miejsce,
9.    Powiatowy Turniej Piłki Nożnej LZS Piłkarska Kadra Czeka w Lubichowie
II miejsce
Piłka ręczna
1.    Mistrzostwa Rejonu w Piłce Ręcznej Chłopców w Czarnej Wodzie II miejsce,

Lekkoatletyka
1.    Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych - Monika Dubiella III m
2.    Finał XVII Gimnazjady Młodzieży Szkolnej Województwa Pomorskiego w biegach przełajowych -Monika Dubiella I m.
3.    Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnej Lekkiej Atletyce w Starogardzie Gdańskim ; 1000 metrów , Monika Dubiela I miejsce, Dominik Lewandowski III miejsce.

IV. Sfera wychowawcza i pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

„ Diagnozy dokonano na podstawie wnikliwych obserwacji i działań interwencyjnych zespołu do spraw bezpieczeństwa”

Kryteria zagrożeń uczniów demoralizacją w roku szkolnym 2015-2016.

 1.Działania podejmowane przez placówkę w celu zapobiegania przejawom demoralizacji:
1) współpraca z rodzicami,
2) diagnoza sytuacji – wizyty w domu rodzinnym ucznia,
3) promowanie zdrowego stylu życia,
4) współpraca z instytucjami wspierającymi proces wychowawczy:
a)     Posterunek Policji w Lubichowie (pogadanki, prelekcje dla młodzieży),
b)     III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Starogardzie Gdańskim,
c)     Kuratorzy zawodowi i kuratorzy społeczni,
d)     Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim,
e)     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie,
f)     Asystentem Rodzinnym Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w  Starogardzie Gdańskim,
g)     NZOZ „Medyk” – poradnia zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży,
5) angażowanie uczniów w działalność Drużyn Dyżurno Porządkowych w celu    zapobiegania niszczenia mienia szkolnego,
6) natychmiastowe reagowanie na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania
( zgodnie z procedurami),
7) właściwa rola świetlicy socjoterapeutycznej,
8) działania o charakterze profilaktycznym ( konkursy, spektakle, programy),
9) zapewnienie specjalistycznej opieki uczniom, rodzicom (adekwatnie do potrzeb),
10) dokształcanie  się kadry pedagogicznej adekwatnie do potrzeb naszej placówki  ( terapie pedagogiczne, oligofrenopedagogika, socjoterapia).

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana  przez szkołę.
            Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana w szkole polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.           
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności,
2) z niedostosowania społecznego,
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
4) ze szczególnych uzdolnień,
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
6) z zaburzeń komunikacji językowej,
7) z choroby przewlekłej,
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
9) z niepowodzeń edukacyjnych,
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 3. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia,
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 3) zajęć specjalistycznych: (w miarę możliwości),
4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
6) porad i konsultacji.
4. Uczniowie posiadający orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – zestawienie ilościowe.
Pedagogicznej to 82 uczniów.


Dla każdego z uczniów zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przydzielił odpowiednie formy i zakres pomocy oraz opracował stosowną dokumentację.


7. W ramach organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2015/2016 w tym realizacji zaleceń zawartych w dokumentacji z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim (orzeczenia, opinie) oraz objecie właściwą pomocą specjalistyczną uczniów zdiagnozowanych przez Szkolny Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nauczyciele specjaliści prowadzili zajęcia w małych grupach lub indywidualnie z zakresu:
1) dysleksji rozwojowej (2 grupy po 6 osób),
2) dostosowania wymagań edukacyjnych (2 grupy po 4 osoby),
3) problemów z zachowaniem (1 grupa, 6 osób),
4) zaburzeń sfery emocjonalnej ( 3 grupy po 5 osób),
5) zajęć rewalidacyjnych indywidualnych (15 osób),
6) zajęć socjoterapeutycznych (2 grupy po 12 osób),
7) konsultacji indywidualnych z pedagogiem i psychologiem szkolnym dla uczniów i zainteresowanych Rodziców,
8) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i matematyki prowadzone w małych grupach ( łączna liczba uczniów - 33),
9) zajęć przygotowujących do egzaminów gimnazjalnych z przedmiotów objętych egzaminem dla wszystkich uczniów klas III ( łączna liczba uczniów - 71).

8. Organizowanie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole
 Zadaniem szkoły jest także zapewnienie młodzieży bezpieczeństwa na terenie placówki zarówno podczas zajęć lekcyjnych, dodatkowych, przerw międzylekcyjnych jak i uroczystości szkolnych.
Podjęte działania przez szkołę, które przyczyniły się do zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i pracownikom gimnazjum:
1) dyżury pełnione przez nauczycieli w czasie trwania przerw międzylekcyjnych,
2) dodatkowe dyżury w miejscach newralgicznych ,
3) działalność młodzieżowych Drużyn Dyżurno-Porządkowych ,
4) monitoring szkolny,
5) powołanie Szkolnych Zespołów Mediacyjnych (szybsze wykrywanie konfliktów i bezpośrednie reagowanie na wszelkie przejawy niewłaściwych zachowań uczniów przy współpracy z nauczycielami i Rodzicami),
6) reagowanie wszystkich pracowników szkoły w oparciu o wypracowane i sprawdzone procedury postepowania w sytuacjach nagłych i kryzysowych,
7) współpraca z instytucjami, które pomagają szkole zapewnić bezpieczeństwo.
Wnioski z egzaminu gimnazjalnego

1.    Publiczne Gimnazjum w Lubichowie osiągnęło na egzaminie gimnazjalnym
z języka polskiego i z matematyki wynik wyższy niż powiat starogardzki i wsie województwa pomorskiego.  W porównaniu do  całego województwa pomorskiego wynik naszych uczniów jest niższy jedynie o jeden punkt procentowy, w stosunku do kraju – niższy o dwa punkty procentowe.
2.    Porównując wyniki testów „na wejściu” oraz na egzaminie gimnazjalnym, można zauważyć znaczny wzrost umiejętności matematycznych, które uczniowie nabyli podczas trzyletniej nauki w gimnazjum.
3.    Na dość dobry wynik miało wpływ:
1)    udział uczniów w programie wyd. GWO „Lepsza Szkoła”, gdzie systematycznie sprawdzano wiadomości i umiejętności matematyczne i polonistyczne uczniów przez cały okres nauki w gimnazjum (zawsze na początku roku szkolnego, na koniec I i II semestru)
2)    zorganizowanie kilku egzaminów próbnych przygotowanych przez różne wydawnictwa, co rozwija umiejętności rozwiązywania zadań testowych zamkniętych i otwartych oraz pozwala oswoić się z warunkami egzaminacyjnymi
3)    udział uczniów w konkursach, projektach edukacyjnych oraz imprezach szkolnych, które uświadamiają uczniom, że matematyka może być ciekawa
4.    Wynik mógłby być jeszcze wyższy, ale:
1)    Nie wszyscy uczniowie podchodzą poważnie do egzaminów próbnych, nie przygotowują się do nich, chociaż są one zapowiadane z odpowiednim wyprzedzeniem.
2)    Tylko nieliczni uczniowie podejmują dodatkową pracę w domu w celu przygotowania się do egzaminów.
3)    Niektórzy uczniowie nie podjęli się rozwiązania zadań otwartych z matematyki.
5.     Dla naszych gimnazjalistów, podobnie jak dla gimnazjalistów z województwa pomorskiego i kraju,  zestaw zadań z matematyki okazał się trudny.
6.    Ponadto na wyniki egzaminu w kwietniu 2016 roku miały wpływ  następujące czynniki:

1)    kondycja psychofizyczna uczniów w dniu egzaminu,
2)    dysfunkcje,
3)    absencja na zajęciach lekcyjnych (z czym wiążą się braki w wiedzy i umiejętnościach),
4)    słaba motywacja uczniów do nauki, aspiracje (część uczniów nie podejmuje wysiłku w  związku z tym, iż szkoły ponadgimnazjalne obniżają progi punktowe podczas rekrutacji),
5)    poziom wykształcenia rodziców i zainteresowanie postępami dziecka,
6)    sytuacja rodzinna ( niedopilnowanie dziecka),  eurosieroctwo, brak wsparcia ze strony rodziców,
7)    negatywny wpływ rówieśników,
8)    niskie wykształcenie rodziców,
9)    słabe opanowanie czytania ze zrozumieniem (także po polsku),
10)     niechęć do wykonywania zadań otwartych, które nie polegają na mechanicznym działaniu , lecz samodzielności myślenia,
11)     brak uwzględnienia do rekrutacji poziomu rozszerzonego( uczniowie uważają, że ta część egzaminu jest niepotrzebna),
12)    brak umiejętności wypowiadania się w piśmie na określony temat, wynika to z niechęci  do czytania tekstów i lektur,
13)    popełnianie mnóstwa błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i językowych na skutek niechęci do pisania i czytania  ( dominacja kultury obrazkowej),
14)    brak umiejętności logicznego myślenia.

Analiza SWOT – Publiczne Gimnazjum w Lubichowie

Mocne strony szkoły
1.    Wykształcona kadra nauczycielska silnie zmotywowana do pracy i nastawiona na sukces edukacyjny
2.    Bardzo dobra pomoc psychologiczno – pedagogiczna i terapeutyczna dla uczniów
3.    Baza lokalowa
4.    Baza sportowa
5.    Sukcesy w realizacji projektów edukacyjnych
6.    Sukcesy sportowe
7.    Szeroki udział uczniów w wielu imprezach , wycieczkach i uroczystościach
8.    Wyraźna poprawa wyników egzaminu gimnazjalnego w odniesieniu do roku ubiegłego

Słabe strony szkoły
1.    Słaba pomoc rodziców w angażowanie się w sprawy szkoły a szczególne w nadzór nad nauką swoich dzieci i coraz częściej  niemoc wychowawcza rodziców
2.    Brak projektów edukacyjnych  z przedmiotów humanistycznych rozwijających umiejętności uczniów z języka polskiego i z historii
3.    Negatywny wpływ mediów a szczególnie Internetu na edukację
4.    Zastępowanie doświadczonej kadry w czasie urlopów zdrowotnych lub innych przez  nauczycieli stażystów bądź absencja chorobowa nauczycieli


Szanse
1.    Wejście szkoły  realizację projektów edukacyjnych z przedmiotów humanistycznych
2.    Dalszy rozwój zawodowy kadry i zdobywanie nowych kwalifikacji potrzebnych w pracy z uczniami
3.    Organizowanie przez szkołę wyjazdów do teatru, ośrodków kultury i ośrodków naukowych przy wsparciu organu prowadzącego

Zagrożenia
1.    Zagęszczeni uczniów w klasach II  do ponad 25 osób
2.    Coraz więcej dzieci z dysfunkcjami
3.    Pauperyzacja ludności
4.    Emigracja zarobkowa rodziców
5.    Brak perspektyw na rynku pracy
6.    Negatywne nastawienie się do uczenia przez uczniów

Tuesday the 17th. Design by QualityJoomlaTemplates. Custom text here