REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM  W LUBICHOWIE

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

Obowiązek realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum wprowadziło Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156 poz. 1046)

Podstawą realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum jest: nowy § 21a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

 

Założenia ustawowe:

1.   Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2.   Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów,  mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3.   Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4.   Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

1)   wybranie tematu projektu edukacyjnego;

2)   określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego  realizacji;

3)   wykonanie zaplanowanych działań;

4)   publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

6.   Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

7.   Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

8.   Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9. Udział uczniów w projekcie edukacyjnym i jego zaliczenie jest obowiązkowe i    decyduje o ukończeniu szkoły.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

11.  W przypadkach, o których mowa w ust. 10, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

 

Zasady dotyczące projektów edukacyjnych

1)     Powołanie do 20 grup realizujących projekt spośród uczniów klas drugich

2)     Zespoły przygotowujące projekt mogą liczyć do 5 osób.

3)     Nauczyciel realizuje od 1 do 3 projektów, w przypadku nauczyciela wos do 4 projektów.

4)     Ingerencja nauczyciela w tworzenie zespołu, aby składali się on zarówno z uczniów osiągających wysokie i niskie wyniki w nauce.

5)     Przeprowadzenie konkursu projektów i prezentacja najlepszych z nich.

 

 

 

 

 

 

 KLASA UCZNIOWIE

 

PRZEDMIOT


TEMAT
 II A Karolina Reimus
Weronika Warmbier
Jakub Szczeblewski
Wiktoria Bisaggio
Chemia
 Stan czystości wód w Polsce.
 II A
Weronika Borowska
Angelika Mikulska
Agnieszka Dąbrowska
Bartłomiej Staniek
Patrycja Kurowska
Konrad Jędrzejewski
 Biologia Recykling
  II ABłażej Mosiński 
Milena Górska
Magdalena Piotrowska
Patrycja Laser
 J.angielski

 Londyn w trzy dni-

trasa wycieczki po najbardziej interesujących

miejscach stolicy Wielkiej Brytanii.

 II ANatalia Gdaniec
Emilia Dahm
Karolina Buniek
 Geografia Poznaj swój kraj.
  II ABartosz Kozłowski
Brajan Ługowski
Krzysztof Stoffa
 Muzyka

 Prezentacja twórczości animatora Kociewskiej

muzyki ludowej Jana Schulza.

  II AKarolina Pieńkowska
Piotr Kędzierski
Agata Dymowska
 
Plastyka
 Życie mojej szkoły w karykaturze.
  II ADominik Scharmach
Adrian Tryzubiak
Konrad Jędrzejewski
 
Informatyka

 Prezentacja multimedialna :

zaawansowane funkcje edytora tekstowego

  II B
Justyna Kaczyńska
Paulina Szramka
Milena Michalska
Karolina Sroka
 Plastyka

 Realizm a impresjonizm-

to samo spojrzenie na rzeczywistość

wykonane inną techniką malarską.

II BMilena Kolaska
Paula Paszek
Natalia Buniek
 Muzyka

 Mój idol- prezentacja dokonań i ich wpływ

na rozwój muzyki.

II BKrzysztof Piesik
Mateusz Adrych
Mateusz Damski
Mateusz Pawłowski
 WOS Czy autorytety są wśród nas?
II BMilena Górska
Magdalena Piotrowska
Patrycja Laser
+ Błażej Mosiński IIa
 J. angielski

 Londyn w trzy dni- trasa wycieczek

po najbardziej interesujących miejscach stolicy

Wielkiej Brytanii.

II BKamil Paszek
Mateusz Nalborski
Kacper Lech
+ Sebastian Buniek IIc
 Chemia Stan czystości wód w Polsce.
  II BEdyta Pilacka
Karolina Cichon
Angelika Wiaderny
 J. angielski

 Muzyka popularna w Wielkiej Brytanii

od lat 60-tych do czasów współczesnych.

  II BSzymon Sroka
Jakub Wegenek
 Biologia Jezioro- nasza sprawa.
  II BAnna Piesik Geografia Jezioro- nasza sprawa.
  IICKarolina Dubiella
Kinga Adrych
Magdalena Głodek
Adrianna Mankowska
 Geografia Nasze Jezioro.
   IICDawid Kątny
Marcin Bednarski
Kamil Lewandowski
Daria Kośmińska
Klaudia Gdaniec
 Geografia Nasze Jezioro.
   IICŁukasz Piotrzkowski
Przemysław Połom
Karol Osowski
Dawid Noga
Dominik Troka
 WOS Polska niepodległa.
   IICSandra Klein
Roksana Eliasz
Klaudia Zielińska
Emilia Fulbiszewska
 WOS Czy autorytety są wśród nas?
   IICDaniel Żabiński
Mateusz Pazda
Szymon Kosecki
Sebastian Buniek
Fabian Cymanowski
 Plastyka Tradycje świąteczne dawniej i dziś.
   IICWiktoria Domian
Natalia Michna
Wiktoria Warmbier
Weronika Dzienniak
 J. polski

 Z pomocą drugiemu człowiekowi-

o działalności wolontariuszy w Polsce.

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

Uczestniczymy w programie

Uczestniczymy w Projekcie

Uczestniczymy w Projekcie

Jezioro nasza sprawa

Uczestniczymy w projekcie

Odkrywamy talenty

Realizujemy projekt

Warto być dobrym

Realizujemy projekt

Kto jest online

We have 112 guests online

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem

Bezpłatna pomoc