Płatności za posiłki

 

Począwszy od miesiąca listopada 2018 r.

zainteresowani rodzice będą mogli dokonać wpłaty

za obiady i herbatę przelewem na konto jn.

 

Publiczne Gimnazjum w Lubichowie

Bank Spółdzielczy w Lubichowie

nr 04 8341 0000 0000 0387 2000 0002

 

Termin płatności:

do 15 - tego za dany miesiąc, tj.  za miesiąc listopad 2018 r. do 15 listopada 2018 r.

  

Zapraszamy na kursy 

Zaproszenie na Webinaria 

Oświadczenie

Lubichowo, 14 września 2018 r.

 

O Ś W I A D C Z E N I E

         W związku z pismem Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej  w Lubichowie dotyczącym  fotografii na gazetkach szkolnych, nieodpowiednich dla uczniów szkoły podstawowej, wyjaśniam, że zostały one przygotowane dla uczniów Gimnazjum (co odpowiada poziomowi młodzieży w tym wieku).

         Ponieważ w tym roku szkolnym obiekt Gimnazjum jest użytkowany  w większości przez dzieci klas IV - VII szkoły podstawowej, stąd słuszny wydaje się wniosek rodziców. Ponieważ gazetki funkcjonowały w Gimnazjum od jakiegoś czasu, stąd moje przeoczenie.  Wszystkie gazetki zostały zmienione na treści adekwatne dla dzieci szkoły podstawowej.

                 Za przeoczenie przepraszam i zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby wizualizacja treści historycznych na  gazetkach była adekwatna do poziomu szkoły podstawowej.

                                                                                        Z wyrazami szacunku

                                                                                              Jerzy Fiałek

                                                                               Dyrektor Publicznego Gimnazjum

                                                                                im. ks. kard. St. Wyszyńskiego

                                                                                              w Lubichowie 

Wednesday the 20th. Design by QualityJoomlaTemplates. Custom text here